Язовир Кърджали – една прелест в сърцето на Родопите

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА
Язовир Кърджали е разположен в източният край на Родопския масив на 50 км. от град Хасково, и е отдалечен на 3 км. от град Кърджали, където е построена и стената на язовира.Тя е построена в периода между 1957 – 1964 година, а по структура и устройство е единствена в целия Балкански полуостров. Конструирана е в дъговидна форма достигаща на височина 103, 5м. а дължината и е  внушителните 402, 89м. Тя е една от малкото язовирни стени в света, които се извисяват над сравнително голямо населено място.Continue Reading

Асеновата крепост – от траките до днес

Безспорно един от най-забележителните исторически паметници в България, носещи духа на славното ни минало и култура е Асеновата крепост. Разположена между тракийската низина и величието на родопските върхове, тази крепост гордо носи следите на времето и се откроява като един от символите на Родопите и българската история.Continue Reading