Асеновата крепост – от траките до днес

Асеновата крепост – от траките до днес

Безспорно един от най-забележителните исторически паметници в България, носещи духа на славното ни минало и култура е Асеновата крепост. Разположена между тракийската низина и величието на родопските върхове, тази крепост гордо носи следите на времето и се откроява като един от символите на Родопите и българската история.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Асеновата крепост е разположена на 2 км. от Асеновград, сред живописната природа на планината Родопи, и е любимо място за посещение на хиляди туристи всяка година. Построена е над Бачковския манастир, който в миналото е разчитал на нейната защита и покровителство.Тази величествена сграда, която е запазена и до днес, е съществувала още по времето на траките, които я изграждат на непристъпна скала в началото на прохода свързващ Тракия с Беломорието. През IX век крепостта е преустроена от Византия за да охранява Беломорския проход и да осигури византийската граница в този район.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
Първите писмени сведения за крепостта са от ХІ век и са получени чрез тогава построения Бачковски манастир, който нарича крепостта „ укрепеното селище Петрич”. От там идва и старото и наименование – Петричка крепост. От тези писмени сведения става видно, че още от най- ранно време крепостта е притежавала своя собствена администрация и защитна армия. Единственото достъпно място към нея било от югозапад, затова по–късно тази част е защитена със огромни защитни зъбери. На запад в подножието на скалата се намирала висока отбранителна кула, която да брани от неканени гости и врагове.
В историята на Асеновата крепост са обособени три значителни периода на засилено строителство и обогатяване на укреплението – ІХ, ХІ и ХІІІ век. Най–значителен разцвет на благоустройство и реставриране на крепостта бележи строителната дейност на цар Иван-Асен ІІ, който изгражда и допълнителната защитна стена на югозападния склон.

За този период свидетелства и осем редовия надпис на входа, който е запазен и до днес.
„В лето 6739/1231/, индикт 4, от Бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и други страни постави Алекси севаста и изгради този град.“

В знак на почит и уважение към извършеното дело, по–късно крепостта е преименувана на Асенова крепост, а град Станимака, намиращ се в нейното подножие се преименува на Асеновград. През този период е построена и църквата „Света Богородица Петричка“, която днес е единствената изцяло запазена сграда. Последните писменни сведения за крепостта датират от 1410г. След завладяването на България и падането под турско иго, тя е  разрушена и опожарена.
Реставрацията и възстановяването  на Асеновата крепост започват през 1934 г. и продължават до днес. През 1991 г. е завършена реставрацията на църквата „Света Богородица Петричка” и тя започва да функционира като действащ православен храм

ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПЕТРИЧКА“
Безспорно историческият храм е най-голямата забележителност на крепостта. Съдейки по историческите сведения се предполага, че храма е  бил изграден през XIII век по нареждане на цар Иван Асен II. Това е първата църква в източно православния свят обособена като кула, която е служела едновременно за камбанария и наблюдателница.
Църквата е еднокорабна, двуетажна, като първият етаж е бил замислен от строителите да се използва като гробница, но никога не е използван по предназначение. На вторият етаж е обособена църковната част, която  е изградена със специално разрязвани и издълбавани бигорни блокове. ( Бигоровите камъни са с изключително редки находища и се формират при строго специфични природни условия.)
През 1928г. по време на силно земетресение купола на църквата рухва и част от вътрешната украса е унищожена. По-късно църквата е реставрирана, което е помогнало да се запазят и до наши дни определени фрагменти от стенописите датиращи от XIV в.
Днес църквата функционира като православен храм, в който се провеждат най-често сватби и кръщенета

КОМПОЗИЦИЯ
Асеновата крепост е типичен представител на историческото крепостно строителство извършвано през периода XI – XIV в. След дългогодишни проучвания и археологически разкопки, върху общата площ на композицията от 15 дка, са открити основите на средновековна църква, две водохранилища, жилищни сгради и феодалния замък на крепостта, всички свързани помежду си с каменни стъпала. Най-високата точка в нея била цитаделата, която се намирала на входа на крепостта, разположен в югозападната част на укреплението. В мирни времена цитаделата е обособена като жилище на управителя, а по време на война – като наблюдателница и  убежище от врага. В наши дни реставрацията на отделните елементи от крепостта дават възможност на всеки, който се е докоснал до това свято място, да се пренесе в отдавна отминалите времена и да почувства пламъка на миналото.

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ
Легенда за последната служба на свещеника Антимос
Обвита в мистериозност и тайнственост величествената Асеновата крепост вдъхновява интересна легенда. Според тази легенда до началото на миналия век, по време на един от най-светлите български празници-Бъдни вечер, след полунощ църквата в крепостта връщала предишния си вид и се осветявала от тайнствени лъчи. Камбаната последователно започвала да бие, разнасяло се хармоничното пеене на псалти от храма и цялата околност се изпълвала с мирис на тамян. По време на една снежна буря някой си станимаклия, слизайки от манастира Петрицос, за да опази живота си се скрива под крепостта и съвсем случайно става свидетел на тайнствената служба. Приближавайки се все по-близо до черквата пред очите му се разкрива невероятна гледка. Святото място било пълно с благочестиви християни, които облечени с дрехи от други времена, смирено слушали църковната служба на свещеника. Докато обикалял Кръста (Светая Светих), отецът споменавал името на императора, цялата дворцова свита, патриарха и генерал Вриенос, заедно с цялото му семейство. След всички молитви и божественото „Амин“ всичко изчезнало и църквата възвърнала предишния си облик. Според местните легенди това е последната служба на свещеника Антимос, който изпълнява наложеното му от Бога посмъртно наказание за изкупление на греха. Според преданието преди 500 г. свещеника е бил поканен от генерал Вриенос да изпълни църковната служба за Рождество Христово в крепостната черква, където присъствали всички началници на родопските крепости. Свещеника решава да съкрати службата, за да може по-бързо да седне на богатата трапеза, и когато се наяжда до насита, умира от разрив на сърцето, без да има време да се покае за стореното деяние. Когато душата му се понася в небесата Бог го наказва, заповядвайки му 500 г. поред да изпълнява святата служба, в същата черква и по същото време. По време на службата заедно със свещеника присъствали и всички, които били сторили неговия грях по това време.

100-ТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА България
Асеновата крепост е включена в 100 национални туристически обекта на България.
Архитектурната забележителност е отворена за посещение целогодишно, и разполага със собствен паркинг.